دوره های تربیت مدرس گروه سنی 7 تا 12 سال

برای مدرسان زبان دوم (ESL) همواره مشکلاتی در مدیریت کلاس وجود دارد که فائق آمدن بر این مشکلات نیاز به توانایی در مدیریت صحیح بویژه در گروه سنی 7 تا 12 سال دارد.

مدیریت کلاس، بخصوص در گروه سنی ذکر شده نیاز به آگاهی و دانش مدرس درباره توانایی ها ونیازهای زبان آموز دارد.

با توجه با این نیاز مهم و اساسی برای مدرسان زبان، گروه آموزشی مگا دوره Managing Learners Positively را برای بالا بردن توان مدیریتی مدرسان خود در ابتدای هر ماه برگزار می نماید.

گروه آموزشی مگا، امکان شرکت در این دوره را برای مدرسانی که در مدارس و یا آموزشگاه های دیگر مشغول به تدریس می باشند فراهم نموده است.

 

شرح دوره Managing Learners Positively:

در دوره Managing Learners Positively مدرسین فرا می گیرند که برخورد پیش گیرانه (Pro-Active) بسیار موثرتر و سازنده تر از برخورد واکنشی (Reactive) می باشد. این چرخه پیش گیرانه شامل 5 مورد زیر است:

1- آگاه بودن مدرس از نیازها و توانایی های زبان آموزان در هر گروه سنی. The teacher is aware

2- آشنا بودن با استراتژیهای لازم برای استفاده از این آگاهی. The teacher is strategic

3- پویا و فعال بودن مدرس به جای منفعل بودن. The teacher is active

4- حوصله وشکیبایی مدرس در به کارگیری استراتژی ها. The teacher is positive

5- هشیار بودن مدرس به بازخورد کلاس و تغییر استراتژی، بر اساس نتایج بدست آمده. The teacher is reflective

در همین راستا، مدرس در این دوره آموزشی از کاربرد قوانین و رویه های کلاسی (Ruls & Routins)، پاداش ومحرومیت (Rewards & Sanctions)، ارتباط موثر با زبان آموز و همچنین ارتباط بین زبان آموزان (Rapport and group dynamic) آگاهی یافته و همچنین مدرسان با ارائه سناریوهایی از مشکلات واقعی خود در کلاسها، راه و روش های برخورد موثر و مناسب را بر اساس تکنیک های پیش گیرانه و واکنشی تمرین می کنند. (Conferencing)