مقالات مگا-نگاهی متفاوت به آموزش زبان

نگاهی است متفاوت به آموزش کشورمان ایران... نیاز به گفتن نیست که دنیای امروز یک دهکدۀ جهانی است. به کمک تکنولوژی و اینترنت انسانها در تمام نقاط جهان با یکدیگر مراودۀ اطلاعات, دانش و تجربه دارند..دنیا در چند سال آینده (همان دنیایی که فرزندان من و شما باید در آن رقابت کنند تا موفق ترین ها باشند) دنیایی تخصصی خواهد بود.استفاده از کامپیوتر و برقراری ارتباط با افرادی از ملیت های دیگر یکی از ملزومات برای موفق شدن در حرفه ها خواهد بود.... داشتن زبان مشترک یک مهارت است که بسیار حایز اهمیت می باشد .داشتن زبان مشترک به معنی یادگیری آن زبان و دانش آن می باشد.منظور از "دانش زبان" یادگیری هر چهار تا مهارت , خواندن,نوشتن,صحبت کردن و شنیدن است که این دانش باید با نظامی "طبیعی" آموزش داده شود.

نظور از "طبیعی" همان منطبق با سرشت آدمی است...بشر هرجایی از این کره خاکی که زندگی کند و از هر نژاد و مسلکی که باشد : زبان را به صورت شنیداری آموزش میبیند

کودکی که داخل شکم مادر به صدای او گوش می کند و بعدها با نگاه کردن به دهان اطرافیانش چگونگی تلفظ صحیح لغات را می آموزد و حتی لهجه والدینش را به زیبایی تقلید میکند, همه را به صورت شنیداری آموزش دیده است,که البته این مسًله آموزگاران دانا و حرفه ای را می طلبد آموزگارانی که به علم روانشناسی رشد کودک و کلاسداری در کنار دانش زبان واقف میباشند

طبق آخرین تحقیقات نوزادانی که تنها چند ساعت از تولدشان میگذرد,می توانند بین زبان مادری خود زبانهای خارجی تمایز قایل شوند و این نشان میدهد که از 15 هفته قبل از تولد ,یادگیری زبان شروع میشود و همینطور محققین نشان داده اند که از حدود 6 ماهگی انسانها شروع به یادگیری مهارت صحبت کردن می شوند .بهترین نقطه برای شروع آموزش زبان .

یا همان سالهای طلایی قبل از 7 سالگی می باشد که در این سالها کودک آنچه را که می آموزد مانند گنجینه ای در صندوق ذهن خود نگاه می دارد.

اینجاست که به اهمیت آموزش زبان در سالهای پیش از دبستان پی میبریم ..در ایران و مخصوصا در تهران ,قریب به اکثر مهد کودک ها کلاس زبان دوم دارند که معمولا همان انگلیسی (زبان بین المللی) می باشد...ولیکن با آموزش غیر صحیح آن,کودکان ما را نسبت به آموزش واکسینه می کنند.

آموزش زبان باید به صورت طبیعی اتفاق بیفتد تا ابتدا ذهن و گوش کودک را درگیر کند و بعد از این که کودک به یک درک مطلب نسبی بسبت به آنچه می شنود رسید او را در بیان کردن کمک کرد

یادگیری مهارتهای نوشتن وخواندن به حدود ,دو سال پیش نیاز فهمیدن,شنیدن و گفتن نیاز دارد تا کودک نسبت به آنچه باید بنویسد و آنچه میشنود درک درستی داشته وبا آن ارتباط برقرار کند.آنچه پیش رو دارید مجموعه ای از آموزش های صحیح در این گروه سنی است که به صورت آموزش داده می شود.

 

نماد گروه مگا