دوره های تربیت مدرس گروه سنی 2 تا 6 سال

 

در این کلاس، مربی ها به نیازها و توانمندیهای کودکان در گروه سنی مورد نظر واقف خواهند شد و با این شناخت صحیح توقع خود را از کودک متعادل کرده و در راستای سرشت او به او آموزش می دهند.

Psychology Child development

روانشناسی رشد کودک

در این کلاس با نگاهی به "خشت اوّل" اهداف مربی ها با مجموعه همسان می شود...این جلسات به صورت کارگاهی و "پرسش و پاسخ" برگزار می شود؛ از مباحث دیگری که در این کارگاه مطرح می شود، اهمیت یادگیری "مهارتهای اجتماعی" و تاثیر آن بر روی رشد و شکوفایی ذهن کودک است.

M.E.G.A learning method

روش آموزشی مگا

تلنگری است هوشمندانه به همه ما چنان که می خواهیم با دخالت خود تحت عنوان (آموزش موثر) فرایند یادگیری کودکان را سرعت وبهبود بخشیم. نیازی به عملکرد آگاهانه و ایجاد ارتباط موثر داریم و کلید این ارتباط مغز و ذهن کودک است تا به واسطه آن به روح و روان کودک نفوذ کرده و از آن به آموزش وپرورش برسیم.

Brain friendly class

ارتباط موثر با زبان آموز

در این دوره با نگاهی به پانتومیم و نمایش خلاق، معلم برای آموزش مواد درسی به کمک برقراری ارتباط بدون کلام آماده می شود. نحوه استفاده از وسایل کمک آموزشی مخصوصا پاپت (puppet) مواردی است که برای ایجاد انگیز در زبان آموز به معلمان آموزش داده می شود.

Creative play with a touch of miming

نمایش خلاق با نگاه پانتومیم

هدف از این دوره آشنایی معلم با ریتم وسولفژ و توانایی استفاده از آنها در لذت بخش کردن کلاس به کمک شعر خواندن می باشد. از اهداف دیگر این دوره ایجاد خلاقیت در معلم به منظور بهبود تاثیر آموزش های بازی های هدفمند و داستان سرایی وهمچنین کارهای بداهه می باشد.

The magic of music

اعجاز موسیقی